Oceněné i nominované knihy 2024

Oceněné knihy

9
O medvídkovi, co neuměl plavat, ale naučil se číst

Barbora Melíková

Cena čtenářů
8
Svěží dům s věží. Severočeské muzeum očima studentů Sutnarky

Severočeské muzeum v Liberci, p.o.

Zvláštní cena
11
Příběh podještědské obce II.

Jan Havelka

Kniha o obci
36
Vratislav Karel Novák: To je vše

Spolek přátel díla Vratislava Karla Nováka

Umělecká monografie a výtvarná publikace
37
Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století

Vlastivědný spolek Českolipska

Odborná a populárně naučná literatura
45
Z ohně a písku

Albatros Media

Literatura pro děti a mládež, učebnice
31
Z obou břehů / Z obou brzegów

Martin Trdla

Beletrie a poezie

Nominované knihy

Železnobrodské letopisy

Železnobrodské letopisy ze starých kronik a rukopisů vybral, údaji různých autorů doplnil a vlastními poznatky rozšířil František Sochor, bývalý učitel a kronikář, železnobrodský patriot. Kniha pojednává o Železném Brodě a jeho okolí od prvních zmínek o tomto kraji až do roku 1939 a je doplněna fotografickým materiálem.

1

Chci prostě zapomenout

Román s detektivní zápletkou z prostředí jabloneckého okresu, v němž prolínající se vzpomínky s přítomností ukazují složitosti povah a komplikují lidské vztahy.

2

Auto & architektura. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou

Automobil představuje nepřehlédnutelný symbol moderní doby. Ačkoliv se historie automobilismu stává stále populárnější, omezuje se zejména na samotné vozy a neméně zajímavý segment, představovaný právě motoristickými stavbami, zůstává stále pohříchu na okraji zájmu veřejnosti.
Razantní nástup motorismu zásadně ovlivnil tvář i urbanismus měst a přinesl celou řadu nových, do té doby neznámých problémů, na které bylo nutné rychle najít odpověď. Tou se částečně staly speciální motoristické stavby – garáže, parkovací domy či čerpací stanice. Zejména parkování představovalo jeden z největších problémů, jenž se projevil v budování garáží, které se od pouhých kolen postupně vyvinuly v mohutné „chrámy automobilismu“ a následně se staly nezbytnou, neodmyslitelnou součástí moderních měst. Průmyslově rozvinuté severní Čechy náležely k nejvíce motorizovaným oblastem tehdejšího Československa. I to je důvodem, proč se němých svědků počátků automobilismu na území libereckého a jabloneckého okresu dochovalo ve srovnání s jinými regiony stále značné množství.

3

Pozdravy z Českého ráje: Turistika na Turnovsku za Rakouska-Uherska

Kniha se věnuje turistice v Českém ráji za dob Rakouska-Uherska, tedy v poslední třetině 19. století a období před první světovou válkou. Důraz je v ní kladen především na region Turnovska, který se stal jedním z turistických center sledované oblasti. První kapitoly publikace sledují fenomény spojené s rozvojem moderní turistiky po Českém ráji, ať již rostoucí sektor služeb, nástup železnice či turistickou organizovanost, a pokouší se vykreslit obraz turisty přelomu 19. a 20. století. Další části knihy se již více věnují samotnému městu Turnovu a jeho okolí. Nastiňují fungování místních ubytovacích a stravovacích zařízení, letních bytů, turistické poptavárny, městské plovárny či služeb průvodců. Stěžejní je popis činnosti turnovského odboru Klubu českých turistů, který v regionu začal působit v roce 1892. Odbor naplno převzal iniciativu spojenou s organizací turistiky na Turnovsku. Kniha sleduje jeho aktivity v oblasti značení turistických cest, správy a zvelebování památek, vydávání propagačních materiálů, provozování studentských nocleháren či pořádání přednášek a různých kulturních. 
Autor knihy pracuje jako kurátor sbírkových fondů historie v Muzeu Českého ráje v Turnově a předkládaná kniha je jeho publikační prvotina, která čerpá z jeho diplomové práce. Publikace vychází z pramenů uložených ve sbírkách Muzea Českého ráje v Turnově a ve Státním okresním archivu v Semilech. Text doplňuje na 200 obrázků ze sbírky pohlednic autorova dědy Jaroslava Mojsla a sbírky fotografií a negativů turnovského muzea. Kniha prezentuje i ještě nepublikované fotografie, které muzeum získalo díky projektu „Digitalizace skleněných negativů“, který zde byl realizován mezi lety 2018–2021.

4

Zbrojní průmysl a tábory I. díl

Jedná se o vydání knihy, která laické veřejnosti předkládá dosud nepublikovaná fakta o válečném průmyslu v Říšské župě Sudety. Představuje několikaletý výzkum vedený v archivech i v terénu, která krok za krokem odhaluje více než 300 táborů na území současného Libereckého kraje. 
Kniha je vedle široké veřejnosti určena i k možné výuce novodobých dějin ve školách základního a středního stupně, jako i na školách vysokých. Všechny uvedené stupně škol se potýkají s nedostatkem podkladů k výuce moderních regionálních dějin. 
Kniha si klade za cíl osvětlit málo známé kapitoly z historie česko-německého pohraničí v době těsně před, v průběhu a těsně po druhé světové válce. Kniha vůbec poprvé v ČR představí a vysvětlí fungování celého systému válečného průmyslu a přispěje tak k lepšímu pochopení moderních dějin sousedních států. 
Skrze pochopení pak vede cesta k vzájemné spolupráci, respektu a dobrým sousedským vztahům i v budoucnosti. 

5

Stabilizace a konzervace torza dolní brány opevnění města Jablonné v Podještědí

Publikace se zabývá složitým procesem předprojektové a projektové přípravy stabilizace a konzervace torza dolní brány, je doplněna množstvím fotografií a doprovodných textů ze samotné realizace projektu.

6

Kawan (ze života rockera)

V knize Kawan, ze života rockera vzpomínají na legendu Liberecko – Jablonecko – Vratislavického bigbítu rodina, spoluhráči, kamarádi, fanynky i návštěvníci jeho koncertů, kteří padesát let chodili na jeho koncerty. Na Liberecku a Jablonecku nebyla hospoda, nebo sál, kde by Jürgen Kawan od roku 1966 až do své smrti (2015) nehrál. 
Kniha si nedělá nárok na mapování hudební scény ve zmíněném časovém období v našem region, … není o rokenrolu, ale o Jürgenovi Kawanovi, o člověku, jehož čas strávený s kytarou na všech možných zábavách a tancovačkách si v žádném případě nezadá se životem klasické rockové hvězdy, byť se odehrál v omšelých kulisách města Liberec (z předmluvy). 
Čtenáře úsměvné knihy naladí už jeho Motto „Teda vy vypadáte jako zvoník od Matky boží, ale jak to spustíte s vaší muzikou, tak tedy padám!“ (číšnice v Příhrazech). 

7

Svěží dům s věží. Severočeské muzeum očima studentů Sutnarky

K výročí 150 let od založení Severočeského muzea vytvořili studenti všech tří ročníku Ateliéru didaktické ilustrace z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (zkráceně a familiárně Sutnarka) soubor ilustrací s tématy, která si v muzeu počátkem roku 2023 sami vybrali. Své ateliérové práce z muzea v květnu 2023 studenti úspěšně obhájili na půdě univerzity v rámci svých závěrečných ročníkových prací. 
Severočeské muzeum z ilustrací ve spolupráci s pedagožkami ZČU Evou Bartošovou a Renátou Fučíkovou následně připravilo na listopad 2023 výstavu a publikaci s doplňujícími texty Jiřího Křížka. Kniha jednak seznamuje čtenáře se základními historickými milníky muzea, které ovlivnily směřování instituce a zároveň dává nahlédnout do jeho každodenního zákulisí. Cílem knihy je poučenou a zábavnou formou zpřístupnit muzeum a muzejní obory do nejširšímu publiku s důrazem na generaci náctiletých, kteří se budou brzy rozhodovat o své budoucí kariéře a profesním směřování. Zvolená forma didaktických ilustrací, jejichž autoři jsou sami studenti, má mladému čtenáři zatraktivnit a přiblížit muzeologii tak, aby se zbavil přežívajících negativních stereotypů o paměťových institucích a byl schopný se s muzeem alespoň zčásti identifikovat.  

8

O medvídkovi, co neuměl plavat, ale naučil se číst

Pozitivně motivační příběh pro děti, jehož hlavním sdělením je – nevadí, že něco neumíš, můžeš se to naučit, měj se rád/a.
Nikomu na tomto světě není předem dáno, jestli bude šikulka, nemehlo nebo nedej bože ostuda – naše děti budou mít o sobě takové smýšlení, jaké jim sami předáme. 
Bohatě ilustrovaná kniha, s hlavním medvědím hrdinou Šimonem, se kterým se děti snadno ztotožní, pomáhá děti podpořit nejen při střetu s životní překážkou. 

9

Harrachové, vznešenost zavazuje

Kolektiv tří autorů monograficky představuje rod Harrachů a to skrze šestnáct kapitol pojatých vesměs jako medailony těch členů rodu, kteří se významně zapsali do dějin českých zemí. Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody naší historie, zastávali vysoké posty u císařského dvora, v zemské správě, armádě i diplomacii. Autoři také připomínají, že byli průkopníky nejen v lyžování, ale tako v lesním hospodářství, sklářství, zemědělství a včelařství. 

10

Příběh podještědské obce II.

Kniha je druhým dílem připravované trilogie „Příběh podještědské obce“, mapující bývalé menší obce dnes patřící pod obec Bílá. Je věnovaná Petrašovicím, Bohdánkovu, Kohoutovicícm, Kocourovu a Vesci. Její první díl o bývalých obcích Hradčany a Chvalčovice se setkal s mimořádným úspěchem. Za tři roky se zcela vyprodal a zaujal místo v knihovnách místních i přespolních občanů, snad i proto získal Cenu poroty v soutěži Kniha Libereckého kraje roku 2019.
V prvním díle zaujal širší veřejnost příběh o hadaři a lidovém léčiteli Adamovi z Trávníčku. I v Petrašovicích nalézáme mimořádné lidské osudy. Až to byl řídící učitel Jan Hrdlička, který společně s Karolínou Světlou pomohl obci vydobýt vlastní školu na tehdejší jazykové hranici. Nebo jeho dcera „Milka“, za níž do Petrašovic jezdil básník Fráňa Šrámek, a která v Sobotce založila později jeho památník.
Veselé, až lechtivé historky z archivů a vzpomínek pamětníků na vás čekají v kapitole o místních hostincích. Ty smutnější pak z let 1938 – 1945, kdy byla obec přeťata nesmyslně vedenou státní hranicí. 

11

Moje řecká máma

Paměť je vzácný trezor na vzpomínky, tato kniha je jich plná. Zachycuje humorné, občas i nostalgické příběhy ze života jedné obyčejné rodiny ze Cvikova a očima malého kluka přibližuje atmosféru poválečné doby v pohraničním městečku od roku 1946. V chudé domácnosti s hejnem dětí vznikaly situace veselé i k pláči, situace mnohdy téměř neřešitelné, které ovšem maminka – Řekyně žijící v Čechách – zvládala statečně a s grácií den co den. Přes všechny problémy a bídu si těžkosti nepřipouštěla. Vždy našla řešení a učila tomu i svoje děti. Hlavně se snažila brát život s humorem. Každou hezkou chvilku považovala za zázrak. Moudře říkávala: „Kdo se nesměje, ten nežije,“ a celý život se řídila zásadou: „Budeme veselí, i kdyby na chleba nebylo.“
Ponořte se do četby jako do teplé vody, nechte se unášet jejím proudem a užívejte si dávno minulou pohodu dětských let, klukovských rošťáren a dobrodružství.

12

Jizerské hory - o historii a umění do roku 1914

Jedná se o 5. díl edice popisující Jizerské hory z různých pohledů. Tento je zaměřen především na události spojené s 19. stoletím. Připojena je velká kapitola o etnografii a vývoji sklářské výroby od počátků do první světové války. Kniha formátu 23 x 32 cm má 552 stran a cca 1 200 reprodukcí. 

13

Vladimír Krýš. Turnovský stavitel

Kniha o turnovském staviteli Vladimíru Krýšovi poodhaluje příběh jednoho z regionálních stavitelů meziválečného období, kteří svou přičinlivostí ovlivnili zástavbu menších měst. Díky nim se moderní doba promítala také mimo hlavní centra a přinesla svěží vítr i tam, kde ho až do nedávné doby málokdo hledal. Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, která proběhla na sklonku loňského roku v Muzeu Českého ráje v Turnově a je v podstatě jejím katalogem.

14

Náboženské dějiny Českolipska I.

Sborník obsahuje deset příspěvků, přednesených na sympoziu, konaném v Zákupech 3. 9. 2022. Články sborníku jsou řazeny chronologicky (nejstarší zahrnuje středovek, nejmladší druhou polovinu 20. století) a týkají se jednotlivých osob, skupin osob, působení různých náboženských institucí i historických artefaktů, v tomto případě náhrobků. V souhrnu představují všechny publikované články buď prohloubení našich dosavadních poznatků z regionální historie, nebo také rozšíření témat a metod regionální historie. Sborník Náboženské dějiny Českolipska I. je tedy významným přínosem k regionální historii, neboť se zabývá tématem, které ani v uplynulých třicetiletí po pádu totalitního režimu nebývá častým předmětem výzkumu. 

15

60 příběhů

Rok 2023 byl rokem 60. výročí založení Krkonošského národního parku. K tomuto výročí vznikla kniha obsahující symbolických 60 rozhovorů s osobnostmi, které mají ke Krkonoším vztah.  

16

Tetřívek poslední šance

Kniha shrnuje současné poznání tetřívka, provází nás jeho ekologií a biologií, celkovým rozšířením i výskytem v Česku, složitostmi ochranářské genetiky a v neposlední řadě souhrnem problémů, ohrožujících faktorů i návrhů řešení a možnostmi jeho ochrany. Podstatnou měrou se zaměřuje na krkonošsko-jizerskohorskou populaci.  

17

Boj o Krkonoše

Nakladatelství Green Mango vydalo autobiografickou knihu Jana Štursa Boj o Krkonoše. Podtitul knihy Půl století životních osudů přírodovědce na svazích Krkonoš přesně vystihuje, co čtenáři na 312 stranách formátu A4 najdou. RNDr. Jan Štursa – geobotanik, bývalý ředitel Správy Krkonošského národního parku – svou profesní dráhu spojil s touto institucí v roce 1965 a po další desetiletí byl klíčovou osobou krkonošské ochrany přírody. Stal se přímou součástí mediálně známých kauz, jako byly zamýšlený olympijský areál v Modrém dole, rozvoj skiareálu na Lysé hoře nebo lanovka na Sněžku. Málokdo zná pozadí těchto krkonošských sporů tak jako on. V této knize odhaluje mnohá tajemství, která zůstávala neznámá… Navíc je dokumentuje množstvím archivních fotografií.
Jan Štursa do slova a do písmene bojoval o záchranu jedinečné krkonošské flóry, a nejen jí… Jeho autobiografická kniha Boj o Krkonoše vám dovolí nahlédnout pod pokličku, jak to vlastně bylo.

18

Blok krkonošského hoteliéra

Nakladatelství Green Mango vydalo knihu Blog krkonošského hoteliéra. Čtyři desítky blogů z posledních sedmi let v knize formátu A5 na 148 stranách představují život provozovatele jednoho z nejlepších a také nejvýše položených krkonošských hotelů - Karla Polívky z Friesových bud. Kniha přináší mimo jiné odpovědi na otázky: Víte, co dělá krkonošský hoteliér, když mu v létě přijedou hosté? Víte, co dělá krkonošský hoteliér, když mu v zimě hosté nepřijedou? To vše a mnoho dalších zajímavostí ze života krkonošského hoteliéra se dočtete v knize Blog krkonošského hoteliéra! Autorem blogu je Karel Polívka, provozovatel hotelu Friesovy boudy, pivovaru Fries, vůdčí osoba Krkonošské pivní stezky a frontman kapely Beat Brtewski.  Kniha Blog krkonošského hoteliéra navazuje na texty, které hoteliér již několik let publikuje na sociálních sítích. Každý nový vzbudí velkou pozornost a častou zpětnou vazbou jejich čtenářů bylo: "Proč to, Karle, nevydáš knižně? To by byla pecka!". Nyní tedy těmto hlasům novou knihou vycházíme vstříc.

19

Určovací klíče - krkonošská tundra, louky, lesy, rašeliniště, potoky a řeky

Určovací klíče pěti základních ekosystémů Krkonošského národního parku mají dětam představit části živé přírody, kterou zde mohou najít. Každý klíč obsahuje 100 druhů. 

20

Náčelník - Rozhovor Aleše Palána s Miloslavem Nevrlým

Miloslav Nevrlý, zoolog, spisovatel, skaut a milovník přírody, v knižním rozhovoru s publicistou Alešem Palánem rekapituluje své cesty a prožitky nad rámec toho, co o nich dosud napsal. Hovoří také o víře, o práci (lépe řečeno o zaměstnání) v libereckém muzeu, o své rodině a přátelích. Zejména pak vzpomíná na výpravy do osamělých hor, jakých je dnes už tak málo. Dokládá, že užitek z cest je možné čerpat v každém věku, pokud duše zůstane dychtivá a že i dnes je možné prožít naplněný život. To vše koření vrchovatou dávkou humoru. Knihu doplňují dosud nepublikované fotografie z rodinných alb. 

21

Jak se vaří drak

Chtěli byste mít doma nějakého bájného tvora? Adam, hrdina románu Jak se vaří drak, určitě ano. Ve škole se totiž učí vařit, tedy pomocí genového inženýrství upravovat živé tvory. Jenže přidělávat krysám žábry nebo nehořlavou kůži, aby přežily šílené pokusy profesora Zachariáše, už ho nebaví. Co si takhle uvařit opravdového draka? Ale stvořit inteligentního létajícího ještěra chrlícího oheň je i pro Adama příliš náročné. Pomůže tajemný Evolutron? Co skrývá spolužačka Evelína, která je vždy o krok před ním? A jak spolu souvisí rez na povrchu lodi a ztrácející se kilogramy? Příběh plný zvratů ukazuje, že i když draci a jiní bájní tvorové nikdy neexistovali, jednoho dne zaručeně budou. Připojte se k Adamovi a jeho kamarádům a objevte svět nových možností! 

22

Rozjímání

Desátá knížka dnes už emeritní učitelky v literárně-dramatickém oddělení liberecké ZUŠ nabízí rozsahem nevelké básně, jež dokážou čtenáře pohladit po duši. Objevují se v ní přírodní motivy, protože příroda, a zvláště les, patřily vždy k autorčiným velkým láskám, ale také úvahy o životě a o všem, co přináší. V mnoha reflexivních pasáží plných vůní, barev a zvuků, vnímáme výraznou zpěvnost, silně poznamenanou vlivem lidových písní, s nimiž básnířka, původem z Moravy, vyrostla. Paní Milena Hercíková je silná osobnost, nesmírně pozitivní, empatická a plná fantazie. A to vše lze z její poezie vyčíst, ponoříme-li se do ní aspoň trochu hlouběji než do běžného čtiva. Nabízí lásku, pochopení a útěchu v těžkých chvílích. Texty doprovázejí ilustrace jablonecké výtvarnice Kamily Dlouhé, v mnoha ohledech s verši až nečekaně souznějící.

23

Místní dráha Jičín - Turnov

Publikace vydaná v roce 2003 autora Karla Jiráska s podtitulem Povídání o vzniku dráhy a prvních letech provozu byla vydána ke stému výročí jmenované trati. Poutavou formou popisuje celý proces a okolnosti výstavby místní dráhy. Obsahuje dosud neuveřejněné unikátní fotografie ze stavby této dráhy. Publikace formátu A5 má barevnou obálku, 44 stran, 23 fotografií a 3 výkresy.

24

Tobě

Kniha Tobě zachycuje dva malířské cykly malířky Libuše Dlabola Pražákové, které vznikaly v letech 2018–2023. Jde o cyklus velkoformátových portrétu žen a cyklus květinových zátiší. Kniha je doplněna autorským textem Mg Lenky Patkové Lilith nebo Madona. Kniha vznikla k příležitosti stejnojmenné výstavy Tobě v Oblastní galerii Liberec konané 1. 6. 2023 -15.10.2023. Grafické zpracovaní knihy, ale i vizuál výstavy Jiří Troskov.  Fotografie Ondřej Vraštil. Editorka Lenka Patková, Libuše Dlabola Pražáková.
Knihu vydala Libuše Dlabola Pražáková s Oblastní galerií Liberec. Knihu lze zakoupit v Oblastní galerii Liberec nebo Krajské galerii Zlín a u autorky.
Kniha je pro autorku jakési symbolické shrnuti a ukončeni jedné její životni fáze, která podnítila vznik cyklu portrétů žen. V tíživé roli matky nemocného dítěte došla k myšlence o intenzitě mateřské role "až na dřeň". Každodenní potýkání se s problémy, které nemoc nesla, přineslo do jejího života velkou pokoru k ženám, které své role zvládly, ustaly a zachovaly si nadhled, svoji ženskost, odvahu, sny a smysl. Uvědomění si, jak velká zodpovědnost je výchova dětí, jak intenzivní tlak je na dnešní ženy nejen v roli matek, přítelkyň, manželek a zároveň úspěšných, realizovaných žen. V cyklu však nejsou jen ženy matky, ale i ženy, jež prokázaly velikou odvahu proti režimu, ženy umělkyně, ženy, které autorku ovlivnily i osobně, např. babička.

25

Vzpomínky na jizerské ticho / Erinnerungen an das stille isergebirge

Siegfried Weiss: V roce 1969 se potkali tři chlapi a „udělali díru do světa“. Jak to bylo, jsem se pokusil vyhrabat ze zasutých vzpomínek a sepsat coby poslední z triumvirátu posedlých fotografů, kteří legendární knihu Jizerské ticho vytvořili. Unikátní fotografická kniha Vzpomínky na Jizerské ticho nabízí dobové fotografie a osobní vzpomínky nedávno zemřelého fotografa Jizerských (i jiných) hor Siegfrieda Weisse na to, jak vznikala kniha Jizerské ticho. Její první vydání vyšlo v roce 1978, druhé o pět let později. Původní kniha se stala mezi čtenáři bestselerem, protože přinesla na svou dobu nevídaně barevné fotografie na neobvykle kvalitním papíře. Siegfried Weiss pracoval na své poslední knize několik let. Na rozdíl od původního Jizerského ticha, kde se nesmělo objevit ani jeho celé německé jméno, naplánoval a připravil Vzpomínky na Jizerské ticho v české i německé verzi. Krátce po odevzdání rukopisu zemřel a vydání knihy se již nedožil. Kniha je připomínkou chmurných ideologických i technických podmínek, za kterých Jizerské ticho vznikalo. Titul je osobitým připomenutím minulé doby a jeho autor byl jedním z posledních pamětníků, který dokázali poutavě zaznamenat život v Jizerských horách v předváleční době i atmosféru, když poté, co hory museli opustit původní němečtí horalé. 
Předmluvu ke knize napsal blízký přítel Siegfrieda Weisse Miloslav Nevrlý. Graficky zpracoval Roman Karpaš.

26

Hejnice - Legenda poutního místa / Haindorf - Die Legende des Wallfahrtsortes

Tisíce poutníků̊ hledajících ochranu dodnes přitahuje skvost poutního chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích – laskavá Madona, Matka spanilá́, latinsky nazývaná́ Mater Formosa. Díky nim se uchovala i více než 800 let stará legenda o vzniku tohoto magického místa a o zázračném uzdravení. Předává se z generace na generaci stále dál, v češtině, němčině, ale i v paurisch, původním nářečí Němců̊ z Jizerských hor. Naše malá knížka je toho důkazem.

27

Tancuj si svůj sen

Kniha popisuje život šestnáctileté Julie, která studuje gymnázium a věnuje se společenskému tanci na závodní úrovni v taneční škole manželů Koškových v Liberci. Děj se odehrává na konci minulého tisíciletí v Liberci a okolí. 

28

Přepeře: Na vlnách staletí

Publikace vyšla u příležitosti 700 let ad první písemné zmínky o obci Přepeře (okr. Semily). Na 389 stranách postihuje obec na řece Jizeře od pravěku až do roku vydaní knihy. Podrobně se věnuje nejstarším dějinám obce, středověku, období vartmberské, valdštejnské a rohanské správy, první republice, druhé světové válce i období socialismu a současnosti. Samostatné kapitoly popisuji demograficky a správní vývoj obce, její kroniky a kronikáře, římskokatolickou farnost i sbor církve československé husitské, věnuji se židovským obyvatelům obce, komunikacím, škole mateřské i základní, poštovnímu úřadu, památkám, zemědělství, dějinám mlýna, spolků i průmyslových podniků na katastru, ale samozřejmě též osobnostem nebo sportu (především fotbalu).  Nechybějí ani místní specifika jako tzv. háčkaři, jízda na barelech, občerstveni u Autobusu nebo stále vice oblíbený betlém u Adamů. Vlastní kapitola je věnovaná rodině Kopalových spojených s takovými jmény jako generál V. Klecanda nebo Zdeňka Braunerová. Na knize se podílelo celkem devatenáct autoru pod redakčním vedením Pavla Jakubce, jenž je sám autorem nebo spoluautorem třinácti kapitol a předmluvy.

29

Roztodivný hláškovník

Kniha je inspirována autentickými „hláškami“ dětí z celé republiky a publikace je interaktivní knihou, která podporuje kreativitu dětí ve výtvarné, literární i naukové rovině. 

30

Z obou břehů / Z obou brzegów

Tato publikace, která je částečně antologií a částečně čítankou, představuje výběr z tvorby prozaiků, básníků a výtvarníků žijících na české a polské straně Euroregionu Nisa. Svým přeshraničním záběrem volně navazuje na podobně zaměřené publikace Naše krajina slov a Krajina našich slov, vydané v letech 2011 a 2019. V nich však byli partnery českých umělců tvůrci žijící v Německu. Záměr obou projektů je ale stejný – ukázat milovníkům literatury a výtvarného umění, co se na tomto poli děje v jejich těsném sousedství. Jde o vůbec historicky první počin tohoto typu zaměřený na polskou uměleckou scénu našeho regionu. Kniha reprezentuje zajímavá díla z obou stran hranice přeložená zrcadlově do obou jazyků. Na stránkách se potkává 26 literátů a 18 zástupců výtvarné scény. Nechybí tu jména jako Miloslav Nevrlý, Pavel Novotný, Jiří Žáček, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna Wiatrowska, Dariusz Suska, Pavel Šůstek, Michal Marek, Jiří Jiroutek, Janina Hobgarska, Beata Chłopeniuk, Tomasz Mielech nebo Jacek Jaśko. Kniha byla prezentována na několika akcích, a to v Liberci, Praze či polské Jelení Hoře. 

31

Tvrdá data

Liberecko-jablonecký básník Martin Trdla přichází se svou druhou zprávou o stavu území. Hovoří v ní o situaci a situacích, ve kterých se tady každodenně nacházíme/ potácíme. Ve svých spíše kratších textech přináší jasná pojmenování, tvrdá data. Nepřikrášluje, není důvod: potácivost se stává skoro národní diagnózou. A už vůbec nechce konejšit, naopak. Cítí, že je důležité mnohé jednoznačně popsat, aby z potácení nakonec nebylo zamrznutí.

32

Poezie není žvýkačka - Almanach druhého ročníku 1. libereckého festivalu poezie

Kniha přináší práce dvaceti účastníků druhého ročníku přehlídky poezie, jež se konala v září roku 2021. Sborník chce tak jako samotný festival zlomit určitý předsudek a dokázat, že kulturní akce v Liberci může být dostupná pro všechny a existovat i v případě, kdy její téma není vlastní většinové společnosti. Poezie totiž nemá přesnou definici, nezná škatulky, jako je nikdy nebude znát život nikoho z nás. Titul almanachu Poezie není žvýkačka může na první pohled působit zvláštně, možná tajemně. Je to však do určité míry reakce na rozličné a nekonečné hledání definice pojmu poezie. A citát z francouzského básníka Reného Chara se svým sarkastickým až dadaistickým nádechem nad tou nekonečnou debatou létá povznesen. Vždyť přece povznést se občas nad něčím není na škodu. Na obálce publikace je zvěčněno dějiště festivalu spolu s jeho maskotem, jímž byl tentokrát Bubblegum Man. Autorkou obálky, ilustrací knihy i její grafické podoby je Olga Veselá, almanach edičně připravil Martin Trdla. Jedinečnost publikace podtrhuje její formát a také použití papíru ve vintage stylu, stejně jako tomu bylo u almanachu minulého.

33

Šperk není jen ozdoba = Jewellery is not just an ornament 

Publikace mapuje českou šperkařskou scénu, její specifika a významné milníky od 2. poloviny 20. století do současnosti. Shrnuje historii české teorie tohoto oboru, z uměleckohistorického hlediska podává vývoj českého autorského šperku a bižuterie. Poskytuje informace o významných autorech, veřejných sbírkách šperku v ČR, publikacích a oborových aktivitách, přináší tak komplexní zmapování oboru po přelomu tisíciletí. Témata jednotlivých kapitol se zabývají metodami teoretického zpracování českého autorského šperku a bižuterie, pojmoslovím, tvaroslovím a materiály, šperkařskými sympozii na Jablonecku, skleněným šperkem a autorským designem. Obrazová dokumentace publikace je zaměřena na předměty ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. Byla vydána na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou poskytované Ministerstvem kultury ČR.

34

Uprostřed na okraji: Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety (díl: Severovýchod)

"Když se kvůli pandemii před časem zavřely státní hranice, nechtěli jsme jen sedět se založenýma rukama. Lidé v příhraničních regionech, vč. Libereckého kraje, intenzivně prožívali přítomnost znovu vynořených bariér, které nebylo možné překročit. Společně jsme alespoň v rozhovorech přežívali tu podivnou dobu omezení a mnohočetných krizí," prozrazuje autorský tým spolku Antikomplex, jenž se do paměti lidí zapsal již před lety mj. publikací Zmizelé Sudety. V říjnu 2023 vznikla autorská publikace Uprostřed na okraji: Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety (díl „Severovýchod"), která se nachází na pomezí populárně naučné, lifestylové, umělecké i geograficky zaměřené literatury. Cílí přitom na české i německé čtenáře (dvojjazyčný text) a snaž se narovnávat stereotypní pověst příhraničí. Vždyť oblast „Sudet“ je často v médiích prezentována dosti stereotypně, zjednodušeně. Příběh tohoto regionu je ale pestřejší, než nám často namlouvají kriminální televizní seriály, idealizované fotografie, zaniklé civilizace', tržnice s trpaslíky či frisérsalóny. Antikomplex Sudety zná a ví, že tam žijí nejrůznější lidé.
Prostřednictvím 14 rozhovorů s místními aktéry (např. Daniela Šebestová ze spolku Zachraňme tanvaldské kostely) rozdělených do čtyř kapitol publikace Uprostřed na okraji představuje příběhy lidí, kteří mění svět kolem sebe – vědomě, dobrovolně, s úctou k místu, k přírodě i k ostatním lidem. Jednotlivé kapitoly jsou navíc uvozené zamyšlením lidí, jejichž životní zkušenost zrcadlí dynamický vývoj Česko německého potýkání v uplynulých dekádách (např. Jan Heinzl, Klášter Hejnice). S životní moudrostí, lehkostí i nadhledem sobě vlastním pro nás okomentovali to, do jaké míry se dá brát i dávat, jak žít bez morální paniky v krajině bez domova, nebo s vizí místa pro dobrý život. Publikace je zamýšlená také jako „alternativní průvodce po Sudetech". Pokud vás tedy myšlenky a činnost našich respondentů zaujmou, můžete sledovat i jejich další inspirativní aktivity. A třeba díky naší publikaci přiložíte i ruce ke společnému dílu. Uvidíme...

35

Vratislav Karel Novák: To je vše

Monografie jabloneckého sochaře, šperkaře a pedagoga, významného českého výtvarného umělce 2. poloviny 20. století, Vratislava Karla Nováka (1942 一 2014). Odbornou lektorovanou publikaci vydal Spolek přátel díla V. K. Nováka a jednotlivé kapitoly byly připraveny vybranými odborníky z ČR, kteří se dlouhodobě zabývají tématy uměleckých realizaci ve veřejném prostoru, volným uměním od 2. poloviny 20. století, šperkem, designem nebo pedagogickou činností na odborných uměleckoprůmyslových školách. Monografie souhrnně pojednává o díle autora, kriticky jej hodnotí v českém i mezinárodním kontextu, zapojuje i mnohé dosud nepublikované informace z autorova osobního života. Publikace je doplněna bohatým obrazovým materiálem, poznámkovým aparátem, soupisem autorových výstav a realizací, soupisem pramenů a literatury. Je vydána ve dvojjazyčné Česko anglické verzi.

36

Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století

Kniha o fenoménu, který město Česká Lípa žilo skoro před 200 lety, kdy ve 40. letech 19. století hned po Praze nejvýznamnějším střediskem potiskování textilu v celé tehdejší rakouské monarchii. Nejméně v devíti samostatných kartounkách, ležících převážně na březích řeky Ploučnice, procovalo kolem 1200 osob, tedy asi 1/5 všech obyvatel města. Vliv textilního podnikání se zásadním způsobem promítal do podnikatelské, společenské, sociální, výtvarné a kulturní oblasti života města a jeho okolí. Bohatě výtvarně vypravená kniha, kterou vydává Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, je prvním komplexním zpracováním této významné historické epochy. 

37

3km od beznadziel (3km od beznaděje)

Z pomezí Lužických a Jizerských hor nenávratně mizí spodní voda. Díky své rozloze a hloubce jí stahuje polský hnědouhelný lom Turów.
Tato fotografická publikace s doprovodnými texty představuje obyvatele Trojzemí na české i polské straně. Zachycuje občanskou aktivitu obyvatel nejbližších českých obcí a jejich snahu o utlumení těžby. Na polské straně se věnuje městu Opolna-Zdrój, které podle dosavadních plánů padne za oběť rozšiřování lomu. 

38

Atlas libereckých živých jmen

Atlas libereckých živých jmen ve formě textů popularizačního charakteru a map přehledně shrnuje výsledky výzkumu neoficiálních toponym na území města Liberec. Je rozdělený na tři části. První textová část a obrazová část charakterizuje živá jména a geografické názvosloví obecně a ve studovaném území, vysvětluje metodiku sběru dat a tvorby interaktivní mapy. Následuje několik kapitol zaměřených na historické souvislosti a převážně mapová kapitola věnovaná prostorové fixaci. Texty doprovází množství starých i současných fotografií, pohlednic či dobových reklam. Druhá, mapová část je sestavena z 29 mapových listů měřítek 1 : 2500, 1 : 5000 a 1 : 20000 které pokrývají Liberec a zobrazují 1128 neoficiálních pojmenování. Třetí část publikace obsahuje především rejstřík živých jmen, která se v publikaci objevují (1392 jmen), glosář a seznam doporučené literatury.
Výzkum neoficiálních toponym v Liberci je zástupcem projektů zaměřených na citizen science, tj. občanskou vědu. Jeho cílem bylo zapojit veřejnost nejen do sběru jmen, ale také do jejich validace a interpretace, to vše pomocí specializované webové mapy. Popularitu projektu, realizovaného v letech 2019–2023 dokládá počet lidí, kteří se zapojili (přes 1500 obyvatel Liberce a okolí). V podobném rozsahu, podrobnosti a uvedeným způsobem se tématu neoficiálních toponym doposud v českém prostředí nikdo nevěnoval. Liberec a jeho obyvatelé tak získali v mnoha ohledech unikátní výstup, který mnohovrstevnatý fenomén lidového názvosloví představuje jako významného nositele paměti města. Jedinečné je rovněž to, že atlas není výtvorem pouze autorů uvedených na přebalu, ale spoluautory jsou všichni zapojení obyvatelé Liberce a okolí. Ti se díky autentickým poznámkám, které jsou nezbytnou součástí textové i mapové části, mohou s publikací lépe ztotožnit. 

39

Topologie a poetika prostoru

I. svazek - Věnováno památce profesora Cambridgeské univerzity Dalibora Veselého. Soubor studií zahrnutých do prvního svazku Topologie a poetika prostoru prezentuje rozbory a hodnocení motivů tvůrčího myšlení a reprezentace v projevech umění a architektury. Cílem zveřejnění výsledků tohoto výzkumu je ukázat nové možnosti interdisciplinárních studií při řešení komplexní problematiky prostoru zejména v případě umění a architektury. No výzkumu a přípravě tohoto svazku se podílely významně osobnosti z okruhu světově pproslulých teoretiku architektury a přátel Dalibora veselého, včetně osobností rozvíjejících podněty z jeho odkazu. Svazek dokládá kontinuitu snah a nové poznání a uplatnění přístupu vědecké a umělecké představivosti k otázce prostoru v kulturním diskursu současnosti.
II. svazek - Druhý svazek rozvíjí téma interakcí vědeckého a uměleckého tvůrčího myšlení inspirovaného topologií. Kniha seznamuje s interdisciplinárními tématy humanitního a vědeckého poznání současnosti. Charakterizace původu a působení topologických témat poskytuje uvedeným studiím možnost ověřování skutečných vztahů řady oborů, v nichž se topologie úspěšně uplatňuje, často ovšem jen v metaforických náznacích. Druhý svazek představuje topologické motivy jako podstatné pro tendence kulturního obratu počínajícího v šedesátých letech 20. stolena pokračujícího v tvůrčím poznání současnosti. Publikace předkládá nová fakta získaná při řešení klíčových otázek v oborech neurologie, psychologie, ve filozofii a dalších oborech humanitních studií spojených jak s védou, tak s uměním a jeho poetikou.

40

Raumplan a současná architektura

Publikace se zaměřuje na tvorbu Adolfa Loose v širších souvislostech, jež vedou až k současnému architektonickému dění. Jednotliví autoři a autorky mezinárodního kolektivu se soustředili jak na průzkum myšlenek a tvorby Adolfa Loose, tak na příklady přímých i méně zřejmých návazností na jeho díla. Hlavním scelujícím momentem je vazba k prostoru v architektuře, jenž se stal klíčovým bodem architektonického myšlení na konci 19. a na začátku 20. století. Vybrané Loosovy návrhy jsou v knize uvedeny. Relevanci i okolnosti knihy v návaznosti na výstavu v Galerii Jaroslava Fragnera v úvodním textu předkládá Dan Merta. V textech Christophera Longa a Marie Szadkowské jsou projednána Loosova východiska, nasvětleno pozadí myšlenek prostorového plánu i jeho praktické aplikování na nejznámějším příkladu pražské Müllerovy vily. K důležitým příkladům použití raumplanu v bytovém domě v Plzni se vrací ve svém textu Petr Domanický. Méně známé využití Loosových myšlenek z okruhu jeho následovníků se věnují texty Martiny Mertové a Jany Laubové. Filip Šenk pozornost věnuje příkladům současné architektonické tvorby s tvůrčím hledáním prostorových skladem a vazeb. Myšlení prostoru v architektuře či myšlení prostorem v architektuře je jedním ze silných témat současné japonské stavební tvorby. Paralely a propojení s tvorbou A. Loose rozvádí příspěvek Yoshio Sakurae. Texty Hermana Czecha a Williama Tozera se ke sledovanému tématu vrací pohledem praktikujících architektů. Publikace dále přináší rozhovory s několika významnými současnými architekty a architektkami, u nichž lze vysledovat zacházení s koncepty a idejemi architektonického prostoru, konkrétně jde o Alberta Campa de Baezu, dvojici Maurizio Pezo a Sofiavon Ellrichshausen, Sou Fujimoto a Momoyo Kaijima. 

41

Kačka

Knížka pro děti od 4 let je příběhem opuštěné plastové kačenky Kačky, která na hladině Veseckého rybníka hledá své děti. Na své cestě potkává obyvatele Tajchu – káčata, která bolí bříška z rohlíků, Ropuchu nesoucí samečka přes rušnou silnici, Čolka hledajícího místo k nakladení vajíček, Mloka vyděšeného z lidí a především paní Mihuli a její malé Minohy, ohrožené odhozenou plastovou lahvičkou s olejem. Kačka by ráda všem pomohla, ale plastové kačenky toho moc nezmohou, a navíc na hladinu Rybníka nepatří, stejně jako vypuštěná Želva. Na břehu Rybníka se ovšem objeví holčička Kačenka… 
Knížka vznikla jako předloha pro ekoprogram Dramacentra Bezejména, založený na maňáskovém interaktivním divadle. Metodika určená učitelům je přílohou knížky. 
Vznik obou publikací podpořil Liberecký kraj a Ekofond Statutárního města Liberec, knížky dostávají liberecké školy zdarma.

42

Železný Brod v běhu času, do roku 1948

Starobylé město Železný Brod, na severu ohraničené výběžky Jizerských hor a Krkonoš, z jihu pak svahy vyhaslé sopky Kozákova. V místech, kde se do Jizery vlévá potok Žernovník, býval kdysi velmi důležitý říční brod dvou zemských stezek, a zde přirozeně vznikla osada, původně nazývaná „Brodce“. Název „Brod“ se objevuje až s povýšením obce na město, a to ve 14. století.
OBSAH:
Z historie Železného Brodu. První Pohlednice Sokol Divadlo a divadelní spolek Tyl Pohlednice náměstí. Živnostenské společenstvo Pojizerský průmyslový a vývozní ústav v Železném Brodě. Sklářství v Železném Brodě. Sklářská škola. Textilní průmysl Silnice. Celkové pohledy Železného Brodu z počátku 20. století Hotely, hostince a restaurace Další hostince. Spořitelna a Okresní hospodářská záložna. Návštěvy prezidentů v Železném Brodě. Významní železnobrodáci. Sousední obce Soudní okres Železný Brod (1918-1947) Hospodářské otřesy spojené se světovou hospodářskou krizí, nástup nacismu, přípravy na obranu republiky a konference tří mocností v Mnichově. Soudní okres Železný Brod v období tzv. druhé republiky a za nacistické okupace Železný Brod v době protektorátu. Odboj v soudním okrese Železný Brod a osvobození v květnu 1945.

43

Liberecké divadlo 1883 - 2023

Kniha je věnovaná budově Divadla F. X. Šaldy, zásadní historické architektonické dominantě centra města Liberec. Obsahuje spoustu fotografií a textů mapujících budovu z pohledu architektonického, celou vnitřní výbavu funkčního technického zázemí i krásné výmalby, sochařskou výzdobu, oponu i lidi, kteří  jsou s budovou profesně spjati. Knihu dostalo divadlo ke svým 140. narozeninám.

44

Z ohně a písku

Bráškové Ondra a Vítek se vydávají na prázdniny do Jizerských hor, kraje sklářů a jedné protržené přehrady. A právě tam mizí beze stopy místní strašidla. Kluci se spolu s kamarádkou Háňou rozhodnou odhalit tajemství tohoto záhadného místa. Dozví se tak o jeho dramatické minulosti a proniknou také do tajů výroby skla… Napínavý příběh krásně dokreslují celostránkové ilustrace Libuše Vendlové.

45

Zpět na výpis
Login
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace