Pravidla soutěže

 

Článek 1

Cíl soutěže a ocenění

 

 1. Soutěž „Kniha roku Libereckého kraje“ o cenu za mimořádné literární dílo vydané v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji, vyhlašuje Liberecký kraj za účelem podpory autorů a nakladatelů k vydávání a šíření regionální literatury a její propagace.
 1. Soutěž „Kniha Libereckého kraje“ má šest kategorií:
  a) beletrie a poezie
  b) odborná a populárně naučná literatura
  c) literatura pro děti a mládež, učebnice
  d) umělecká monografie a výtvarná publikace
  e) kniha o obci
  f) zvláštní Cena Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury
  g) zvláštní Cena čtenářů (hlasování pomocí sociálních sítí, spolupracujících knihkupectví, popř. s médii)

  Vyhlašovatel si vyhrazuje nevyhlásit vítěze v kterékoliv z kategorií.
   
 2. Ocenění sestává z:
  a) Ceny umělecké či výtvarné povahy vyrobené některou uměleckou střední školou, kterou zřizuje Liberecký kraj.
  b) Finanční odměny ve výši 10.000 Kč určené přihlašovateli v kategorii a) až f).

 

Článek 2

Podmínky soutěže a termíny její realizace

 1. Kniha, která bude posuzována, vyšla v kalendářním roce předcházejícím roku, kdy je kniha vyhodnocena.
 2. Kniha se svým obsahem významně týká Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčí části, tradic, příběhů, historie, výrobky apod.
 3. Přihlášku do kategorií a) až e) může podat autor nebo vydavatel knihy. Nedílnou součástí přihlášky bude jeden kus knihy, který vyhlašovatel se souhlasem přihlašovatele ponechá Libereckému kraji. 
 4. Termín přihlašování je v termínu od 1. ledna do 28. února v příslušném kalendářním roce.
 5. Formulář elektronické přihlášky bude dostupný na webových stránkách www.kraj-lbc.cz je nutné vyplnit a zaslat na mailovou adresu kniha@kraj-lbc.cz
 6. Zvláštní cena Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury (kategorie e) je udělována na návrh odborné komise osobnosti, která má mimořádné zásluhy na rozvoji čtenářství nebo v oblasti regionální literatury.
 7. Cenu vítězům předává hejtman Libereckého kraje nebo resortní radní. Finanční odměna bude vítězi poskytnuta na základě darovací smlouvy. Cena bude předávána u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv, zpravidla 23. dubna, zpravidla v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

 

Článek 3

Vyhodnocení soutěže a složení odborné komise

 1. V rámci hodnocení bude posuzován obsah, kvalita grafického zpracování, kvalita tisku a vazby. Pomocnými kritérii bude dostupnost na trhu a výše nákladu.
 2. Hodnocení provede sedmičlenná odborná komise, kterou tvoří:
  a) Člen rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
  b) Vedoucí oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje
  c) Ředitel Krajské vědecké knihovny Liberec
  d) Předseda Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje
  e) Odborník v oblasti nakladatelské činnosti, který většinově působí mimo území Libereckého kraje
  f) Odborník v oblasti knižního obchodu, který většinově působí na území Libereckého kraje
  g) Odborník oblasti grafického zpracování knih
 3. Člen komise nesmí do soutěže přihlašovat knižní titul, jehož je nakladatelem, jakož i zástupcem nakladatele nebo autorem.
 4. Členové komise mají právo přihlášenou knihu přeřadit do jiné kategorie, v případě špatného výběru přihlašovatelem.
Login
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace